ترنم


دیوانه ی سنگ چاه

همین علاقه ام

تا هزار عاقل این قوم

در شوق مصر

پیراهن از پی گرگ بدرند.

/ 0 نظر / 79 بازدید